Amazonský summit

Brazílie uspořádala „amazonský summit“.

V severobrazilském městě Belém proběhl ve dnech 8.-9. srpna dvoudenní summit zemí z oblasti Amazonie. Hlavním cílem tohoto setkání, které se konalo v deltě řeky Amazonky, byla dohoda na společném postoji k ochraně největšího deštného pralesa světa. Závěry summitu mají být také předloženy jako společný postoj těchto zemí na konferenci OSN o změně klimatu COP28, která se uskuteční koncem roku v Dubaji.

„Budeme dál požadovat peníze od bohatých národů jako kompenzace, abychom zachovali lesy a udržitelný ekonomický rozvoj pro miliony lidí, kteří žijí v amazonské džungli. Budeme tvrdě bojovat proti odlesňování a chceme, aby se v Amazonii odehrávala nová zelená industrializace,“ řekl před summitem prezident hostitelské země Luiz Inácio Lula da Silva.

Amazonský prales se z asi 60 procent rozkládá na území Brazílie a Lula si jako jednu z priorit stanovil zastavení odlesňování. Tento deštný prales zasahuje kromě Brazílie na území dalších osmi zemí a je proto třeba jejich společná ochrana a společný postup vůči dalším zemím světa. Tyto „plíce planety“ jsou největším „konzumentem“ CO2 a jejich zachování (či ještě lépe rozšíření) je pro nás životně důležité. Velikostí 5,5 mil km2 tvoří cca.14% všech lesních porostů na planetě Zemi.

Na amazonský summit byli pozváni i zástupci Indonésie, Konžské demokratické republiky a Konžské republiky, na jejichž území jsou rovněž velké tropické pralesy. Mezi pozvanými byla i Francie, do jejíhož departementu Francouzská Guyana Amazonie rovněž mírně zasahuje, a také Německo a Norsko, hlavní přispěvatelé takzvaného amazonského fondu.

V současnosti a nedávné minulosti probíhala mnohdy nekontrolovatelná těžba deštného pralesa a došlo tak jeho redukci celkově až o 0,8 % za rok. Vzhledem k tomu, že deštné pralesy jsou největším producentem kyslíku, je tento vývoj neudržitelný. Státy se na ama-zonském summitu shodly na nutnosti zastavit úbytek plochy deštných pralesů. Bohužel se však neshodly od kdy…To bude jistě záviset na příspěvku světového společenství, který bude kompenzovat zákaz těžby a náhrady pro obyvatelstvo, které území deštných pralesů využívá.

Přejít nahoru