STOP GREEN DEAL

BLUE BRAKE: Vytvořit petici za zrušení emisních povolenek, které zásadním způsobem přispívají k realizaci projektu Green Deal

BLUE HOPE: Otevřít diskuzi o udržitelné, smysluplné a realizovatelné podpoře životního prostředí, pomáhat projektům, které reálně životní prostředí zlepší

GREEN DEAL

  • vede k rozvratu ekonomiky ČR i Evropy
  • ke ztrátě konkurenceschopnosti našich výrobků
  • ke zchudnutí našich obyvatel
  • k totální změně našich životů

TO NECHCEME!

Brožura ke stažení

Podepsat petici

Chci pomoci

„Největším nepřítelem pravdy velmi často není lež, ale mýtus, neodbytný, přesvědčivý a nerealistický. Příliš často lpíme na klišé. Podporujeme všechna fakta z předem připravené sestavy interpretací. Užíváme si pohodlí předkládaného názoru a vyhýbáme se mnohdy nepohodlnému ale vlastnímu myšlení.“
J.F. Kennedy, Univerzita Yalle, 1962
Přejít nahoru