Blue Hope

Blue Hope, tedy Modrá naděje vychází z původního názvu Modrá planeta (nikoliv zelená…). Zde se chceme zamýšlet nad vším, co zkvalitní naše – nejen české – životní prostředí. Samozřejmě s důrazem na smysluplnost našich návrhů a jejich ekonomickou udržitelnost. Jde mnohdy o drobnosti. Říkáme ANO papírovým brčkům, říkáme NE plastovým táckům, příborům, taškám. Říkáme ANO vratným plastovým lahvím. Říkáme ANO skleněným vratným obalům. Říkáme NE plýtvání s potravinami. Říkáme ANO potravinovým bankám, atd. 

Nejde ale jen o drobnosti, které ŽÁDNÝMI drobnostmi nejsou. Především voláme po důsledné ochraně deštných pralesů, oceánů a moří, vzduchu ve velkoměstech, po likvidaci „velkosmetišť“ kolem megapolí, 

po zákazu znečišťování okolního vesmíru. Všechny tyto projekty volají po globálním řešení zaštítěném OSN a dalšími světovými organizacemi. A zde je bezpochyby prostor pro „bohaté státy“, jak pomoci- finančně, politicky i mocensky. 

V Brazílii počátkem srpna 2023 proběhlo setkání zástupců všech zemí, na kterých se amazonský deštný prales nalézá. konstatovali, že mýcení pralesa musí skončit. Nicméně není jasné odkdy. Zásadní roli zde musí sehrát společenství národů, které by mělo finančně kompenzovat (či spíše vypomoci) obyvatelům území, která budou nucena se „obejít“ bez další zemědělské nebo průmyslové půdy. Jsme připraveni úsilí ochránců deštných pralesů maximálně podpořit.

Petice:

Název petice:  Petice – Stop  emisním povolenkám

Text petice: „Já občan České Republiky jako členského státu Evropské unie využívající příslušná ustanovení Lisabonské smlouvy ve smyslu Evropské občanské iniciativy dle článku 11 Smlouvy o EU a článku 24 Smlouvy o fungování EU se svým podpisem připojují k návrhu zrušení tzv. Emisních povolenek (Greenhouse gas emission allowence) vydávaných dle rozhodnutí Directive 2003/87/EC ve znění pozdějších předpisŮ. Emisni povolenky a obchodování s nimi jsou nástrojem omezujícím hospodářskou soutěž a to nejen mezi jednotlivými subjekty evropského trhu ale i mezi evropskými podniky a podniky z dalších regionů světa . Emisní povolenky a obchodování s nimi nepříznivě ovlivňují ceny evropských produktů a snižují kvalitu života Evropanů.“

                    PETICE JE VE FÁZI REGISTRACE – S PODPISEM PROSÍM VYČKEJTE

Přejít nahoru