The Blue Academy

Spolek The Blue Academy, z.s. vznikl v reakci na vznik nového „náboženství“, náboženství klimatických změn. Dlouhodobě jsme postrádali jakoukoliv diskuzi o probíhajících klimatických změnách a údajně zásadním vlivu člověka na ně. Zároveň jsme si plně uvědomili dlouhodobě škodlivý dosah evropského projektu Green Deal, který byl v červnu 2021 uzákoněn tzv. Klimatickým zákonem. Jsme přesvědčeni, že tato cesta – cesta uhlíkové neutrality je nejen neuskutečnitelná, ale také nemá důvodné opodstatnění. Jejím výsledkem může být rozvrat evropské ekonomiky a následně všech sociálních struktur. Naším úkolem je tomuto projektu zabránit a to prostřednictvím Evropské občanské Iniciativy – petice proti emisním povolenkám, a zároveň otevřít diskuzi týkající se reálné ochrany životního prostředí nejen v Evropě, ale na celé planetě Zemi.

lékař, zakladatel spolku The Blue
Academy, z. s. se dlouhodobě zabývá
medicínou, vztahem přírody k civilizačním chorobám,
makroekonomikou
a organizací zdravotnictví

místopředseda spolku, specialista ve výrobě potravin s dlouhodobým zájmem o technologie ochrany životního prostředí a ekologii

místopředseda spolku, dříve kariérní diplomat, dnes advokát se zaměřením na mezinárodní právo. Člověk, který je pevně přesvědčen, že ochranu životního prostředí lze realizovat i bez centralizovaného direktivismu a bez pošlapávání základních lidských práv, svobod a důstojnosti

Počátek……..

MUDr. Marek Zeman, zakladatel The Blue Academy, z.s., předseda

Na počátku bylo SLOVO či spíše heslo: KLIMA JE VÍCE NEŽ NÁROD! Tento nápis byl vyveden velkým bílým písmem na žulové zdi nad železniční tratí mezi zas-távkami Praha Velká Chuchle a Praha Radotín. Dnes už je tento nápis po opravě trati přemalován, takže jej tam, prosím, nehledejte. Dost dlouho jsem jezdil okolo bez povšimnutí, ponořen do svých myšlenek, ale nakonec jsem se musel zamyslet na jeho zněním.

Každé slovo, i to nejbanálnější, má nějaký význam. Může vás pobavit, naštvat, rozesmutnět nebo také nevyvolá žádnou emoci. Ale svůj význam má. Heslo „klima je více než národ“ signalizuje bezprostřední ohrožení lidské společnosti jako celku, či v tomto případě celé planety Země a to vlivem klimatických změn. Tak silně myšlené ohrožení vás může donutit se nad ním zamyslet, alespoň pokud nejste zcela lhostejní. A tak jsem se ve svých volných chvílích do problematiky vlivu člověka na klimatické změny, o kterých nepochybuji, ponořil. Ano, klimatické změny probíhají. Bylo tomu tak v minulosti a jistě tomu tak bude i nadále. A co my – lidé.? Nám nezbývá než tento fakt přijmout a podřídit se mu. A protože neumíme poručit větru, dešti, zbývá nám udělat taková opatření, na která stačíme.

Jen jeden příklad. Holanďané již po staletí zvětšují své území na úkor moře – vysoušením. A protože jsou chytří a pilní, tak se jim to daří. Značná část dnešního Nizozemí (i ten název o něčem vypovídá) je pod hladinou Atlantického oceánu. Je to dlouhodobá a nákladná činnost, ale jde to. Tak proč nebránit další oblasti před zvyšující se hladinou moří? Ono totiž jde o to, si předkládat smysluplné a uskutečnitelné cíle, ne utopické sny…

Všem nám jde o naší planetu Zemi, o kvalitní životní prostředí, o čistotu moří i vnitrozemských zásob vody, o faunu i flóru. O kvalitní život pro všechny obyvatele této planety, nejen o lidi. Ale naše aktivity, plány a cíle musejí být smysluplné, dosažitelné a udržitelné. Jedině takové mají smysl….

Dejme se do toho a nenechme sebou manipulovat.

Přejít nahoru