Polsko se kvůli zákazu prodeje spalovacích motorů po roce 2035 obrátilo na evropský soud.

Polská republika napadla u evropského soudního dvora hned několik unijních direktiv přijatých v souvislosti s tzv. Klimatickým zákonem (ten byl přijat Evropským parlamentem v červnu 2021 jako legislativní opatření navazující na koncept Green Dealu -Zelená dohoda pro Evropu).

Jedná se o opatření zakazující v Evropě prodej spalovacích motorů (s vyjímkou na syntetická paliva) po roce 2035. Vzhledem k jejich vyšší pořizovací ceně a předpokládané nižší životnosti dle Poláků toto opatření povede k vyšší míře sociálního vyloučení, protože pro řadu lidí budou tyto automobily nedostupné. Tím se mimo jiné sníží jejich možnost si zajišťovat některé sociální kontakty, obstarávat si nákupy nebo navštěvovat lékaře nebo jiné služby.

A nejde jen o spalovací motory. Polsko také napadá zasahování do tzv. energetického mixu. Tedy schopnosti zabezpečit výrobu vlastní elektrické energie. Polsko vyrábí 70% elektřiny z uhlí a vymohlo si vyjímku pro tuto výrobu do roku 2048. V praxi je ovšem tento termín velmi ohrožen, protože rostoucí cena tzv. emisních povolenek (povinný poplatek za produkci 1 tuny CO2) se blíží 100 EUR. To je způsobeno volným obchodováním s emisními povolen-kami. V praxi to může znamenat prodražení výroby elektrické energie z uhlí až k částce, kdy se tato výroba stane ekonomicky ztrátovou a bude zastavena a Polsko (i ČR) přijde o so-běstačnost ve výrobě elektřiny. Polská republika napadá právě tuto volnou obchodova-telnost a nemožnost „držet“ cenu emisní povolenky pod kontrolou.

Dlužno říci, že česká vláda se tváří, že tyto problémy se nás netýkají.

Přejít nahoru