Náš spolek nezpochybňuje nárůst C02 v atmosféře, pouze jeho význam jako hlavního vyvolavatele klimatických změn a vliv člověka jako rozhodujícího producenta C02. Nicméně připouštíme možnou účast CO2 jako jednoho z řady tzv. skleníkových plynů, kteří ani nemusejí být hlavním „zpouštěčem“ klimatických změn.

Je ale dobré v každém případě hledat cesty, jak C02 v atmosféře snížit. Samozřejmě stromy a pře-devším tím myslím lesy a pralesy jsou největšími konzumenty C02, kdy fotosyntézou vyrábí kyslík. Stejně účinnou složkou je mořský fytoplankton, který rovněž fotosyntézou produkuje z C02 kyslík.

Vědci zjistili, že k tvorbě fytoplanktonu přispívají mimo jiné i velryby a to svým odpadem. Tento fytoplankton odpovídá za likvidaci až 40% CO2 v atmosféře. Nadto tito kytovci spotřebovávají velké množství uhlíku z CO2 pro výstavbu svých kostí. Jde o 30 tun uhlíku za životní cyklus velryby, který posléze skončí na dně oceánu. Jedna velryba tedy vydá za tisíce stromů….

Přejít nahoru