Větru, dešti ani klimatickým změnám neporučíme!

Co se na první pohled může zdát jasné, může být i jinak. Klimatický narativ, mám na mysli masmédii předkládaný a „vědecky zdůvodněný“ model vlivu antropogenní produkce CO2 na klimatické změny, dostal další trhlinu.

Norští statistici pánové K. Dagsvik a Sigmund H. Moen zabývající se vztahem produkce skleníkových plynů a změnami teploty a počasí na planetě Zemi došli k závěru, že počasí a teplota kolísají způsobem, který lze jen obtížně vysvětlit a předpovědět. A ještě obtížnější je určit vliv člověka a jím produkovaných skleníkových plynů (CO2, N20,metan, freony, atd.) na klimatické změny. Jediné, co lze s jistotou říci, je to, že se v poslední době na planetě Zemi otepluje. Ale čím je to způsobeno, je obtížné nejen říci, ale hlavně prokázat.

Stávající statistické modely ukazují na skutečnost, že není dost dat k rozlišení možných odchylek případně způsobených antropogenní produkcí skleníkových plynů za posledních 150 let a „přirozených odchylek“ klimatu za posledních 400 miliónů let. Statisticky jsou daleko více průkazné vlivy jako kolísání sluneční aktivity, sklon zemské osy vzhledem ke slunci, cyklické výkyvy zemské dráhy na cestě kolem slunce, vlivy planet a jejich vzdálenosti od Země, výkyvy slunečního magnetického pole.

Jinými slovy je velmi těžké kvantifikovat vliv člověkem produkovaných skleníkových plynů na klimatické změny. Zdá se, že tento vliv je minimální. Z toho vyplývá, že naše snahy snížit produkci skleníkových plynů s cílem ovlivnit klimatické změny, takřka jistě nepřinesou a ani nemohou přinést žádný efekt a jsou tedy zbytečné.

A přesto na snížení produkce skleníkových plynů člověkem Evropská komise a její předsedkyně Ursula von der Leyenová požaduje bilióny eur! No, nechtějme to!…

Marek Zeman, místopředseda PR

Přejít nahoru