„GREEN DEAL je projekt, který je dlouhodobě neudržitelný, protože je neufinancovatelný a zároveň poškozuje hospodářské i sociální zájmy Evropy a jejích obyvatel. Navíc je více než sporný, zastánci Green Dealu deklarovaný, zásadní vliv člověka na klimatické změny“, říká Marek Zeman, předseda spolku The Blue Academy, z.s. „Naše planeta Země je modrá ne zelená, chraňme ji jinak,“ dodává Zeman.

Na tiskové konferenci konané v úterý 3.10. 2023 v budově City Tower na Pankráci, byl představen spolek The Blue Academy, který si klade za cíl vyvolat diskusi nad celoevropským projektem tzv. Zelené dohody pro Evropu (Green Deal), který dlouhodobě jako svůj stěžejní prosazuje Evropská komise. Jeho cílem je úplná dekarbonizace Evropy do roku 2050, respektive její uhlíková neutralita. Green Deal byl v červnu roku 2021 včleněn do tzv. Klimatického zákona, jehož prováděcí předpis „Fit for 55“ má za úkol snížit produkci skleníkových plynů v Evropě do roku 2030 o 55 % vůči roku 1990.

Představitelé spolku The Blue Academy zpochybňují jednak výši vlivu člověka na probíhající klimatické změny, jednak možnosti Evropy jako celku dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2050. Tento krok je dle nich nejen zbytečný, protože nic dalšího nepřinese, ale navíc je i „sebevražedný“, protože vede Evropu do vážných hospodářských a sociálních problémů a zásadním způsobem do budoucna negativně ovlivní život jejích obyvatel. Myšlenku
hospodářského růstu díky projektu Green Deal členové spolku odmítají.

„Evropa zchudne, zchudne velká většina jejích obyvatel a vzniknou sociální problémy, které možná ani nebudeme umět řešit,“ říká Marek Zeman. Proti Green Dealu chce bojovat prostřednictvím celoevropské petice dané Lisabonskou smlouvou – tzv. Evropské občanské iniciativy, jejíž registraci plánuje spolek tento měsíc. Po její akceptaci bruselským ústředím je nutné během dvanácti měsíců „sesbírat“ milión podpisů v minimálně sedmi zemích EU. Poté je petice předložena Evropské komisi a Evropskému parlamentu k projednání. Cílem petice bude zákaz emisních povolenek jako nástroje, který v současnosti nejvíce přispívá k celo evropské inflaci, prodražuje většinu evropských produktů a tím snižuje jejich konkurenceschopnost ve světě.

Spolek The Blue Academy (www.theblueacademy.cz) sám sebe označuje jako občanský a proekologický, s cílem nastolit takové projekty, které skutečně přírodě a celému životnímu prostředí nejen v Evropě, ale i ve světě pomohou, a zároveň budou ekonomicky udržitelné.

Přejít nahoru